การสนับสนุนนักเรียน
การสนับสนุนนักเรียน

เราสนับสนุนนักเรียนทุกคนที่ XCL ASB

ที่ XCL ASB เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ เรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุด โปรแกรมและการวางแผนการเรียนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิชาการ สังคม และอารมณ์ของนักเรียนทุกคน

โปรแกรมเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัย

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย XCL American School School of Bangkok (XCL ASB) จัดให้มีโปรแกรมเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่สอบ SAT และ iBT TOEFL ซึ่งเป็นการประเมินที่จำเป็นสำหรับการสมัครเข้าวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

โปรแกรมเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่อไปนี้:

การเรียนภาษาอังกฤษ

โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ELL) ของเราสนับสนุนผู้เรียนหลากหลายภาษาให้สามารถเพิ่มความความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษได้

โปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้

โปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและขจัดข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันและประสบความสำเร็จตามศักยภาพของตนเอง

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ผู้ให้คำปรึกษาที่ XCL ASB ได้รับการฝึกอบรมในการสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน และมีการกำหนดเวลาร่วมกับนักเรียนทุกคนเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการในรูปแบบการปรึกษาส่วนตัวหรือกลุ่มเล็กด้วย

การตระหนักรู้สติ

การตระหนักรู้สติเป็นหลักสำคัญของ XCL American School of Bangkok และนักเรียน XCL ASB มีเทคนิคการฝึกสติเพื่อช่วยให้พวกเขาเชื่อมโยงกับความคิดและอารมณ์ของตนเอง