ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ ASB

ความเป็นมาของ ASB

โรงเรียน The American School of Bangkok ก่อตั้งขึ้นในปี 1983 เป็นโรงเรียนอนุบาล เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติดิษยะศริน “ดิษยะศริน” เป็นตระกูลของนางลักขณา ตะเวทิกุล ผู้ก่อตั้ง เจ้าของ และผู้อำนวยการโรงเรียน

ครบรอบ 40 ปี The American School of Bangkok และความร่วมมือกับ XCL Education

American School of Bangkok ฉลองครบรอบ 40 ปีและเฉลิมฉลองความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมากตลอดสี่ทศวรรษ จากจำนวนนักเรียนเริ่มต้นเพียง 10 คน ในปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน 520 คนและมีอาคารเรียน 7 หลัง และได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก 7 องค์กร โรงเรียนได้สนับสนุนศิษย์เก่ามากกว่า 500 คนจากชั้นเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก 17 รุ่นที่จบการศึกษา ด้วยทุนการศึกษารวมกว่า 7.3 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา โรงเรียนมีอัตราการสำเร็จการศึกษา 100% โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 99 แห่งทั่วโลก ในปีการศึกษานี้โรงเรียนจะปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานของแคมปัส และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ วัสดุการเรียนรู้ และโปรแกรมฝึกงานของศิษย์เก่า และการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครู โรงเรียนยังได้ปรับโลโก้ใหม่เพื่อสร้างแบบฉบับที่สร้างสรรค์มากขึ้น
จากการสมรสกับ ดร.สุเสรี (ปรัชญาทวี) ตะเวทิกุล (ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของโรงเรียน) นางลักขณา ตะเวทิกุล เข้าสู่เวทีการต่างประเทศและการทูตระหว่างประเทศ บิดาของ ดร. ตะเวทิกุล เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประจำประเทศไทย บุตรชาย ดร. ตะเวทิกุล ได้สานต่ออาชีพนี้ในตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำเนเธอร์แลนด์ (ค.ศ.1996-2000) โรงเรียนนานาชาติของพวกเขาก้าวมาถึงจุดสูงสุดและเป็นแบบอย่างของการอุทิศตนเพื่อการศึกษาและกิจการระหว่างประเทศมาตลอดชีวิต หลังจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิษยะศรินก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1983 ไม่นานหลังจากนั้นก็กลายเป็นหนึ่งในโรงเรียนอนุบาลชั้นนำของประเทศไทย ผู้ปกครองจำนวนมากไม่ต้องการส่งบุตรหลานของตนไปโรงเรียนใหม่เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาลและขอให้ ดร. สุเสรี (ปรัชญาทวี) ตะเวทิกุล และนางลักขณา ตะเวทิกุล ขยายโรงเรียนซึ่งกลายเป็นความจริงในปี ค.ศ. 1995 เมื่อโรงเรียนได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน จำนวนนักเรียนของโรงเรียนจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก และขยายพื้นที่ในสาขาสุขุมวิทเพื่อรองรับนักเรียน 500 คน จากระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในขณะที่กำลังก่อสร้างวิทยาลัยใหม่บนถนนบางนา-ตราด ในปี ค.ศ.2000 วิทยาลัยสาขาบางนาได้เสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้บริการโดยสามารถรองรับนักเรียนได้จำนวน 2,000 คน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อของโรงเรียนถูกเปลี่ยนเป็น "ASB Green Valley Campus" ในปีค.ศ. 2011
โรงเรียนได้เป็นสมาชิกของ East Asia Regional Committee of Overseas Schools (EARCOS) และได้รับการรับรองจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) ในปี ค.ศ. 2000 เนื่องจากโรงเรียนได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีนักเรียนต่างชาติจำนวนมากขึ้น ผู้ก่อตั้งโรงเรียนจึงรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นในปีการศึกษา 2000-2001 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น The American School of Bangkok การเปลี่ยนแปลงนี้ได้เกิดขึ้นเนื่องจากโรงเรียนใช้หลักสูตรอเมริกันและเน้นมุมมองระดับนานาชาติ ซึ่งทำให้การเปลี่ยน แปลงนี้เป็นไปอย่างสอดคล้อง ปัจจุบัน The American School of Bangkok ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทย เนื่องจากมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้แก่นักเรียนและสร้างบุคคลากรชายและหญิงที่ดีในอนาคต