XCL Education

เกี่ยวกับ XCL Education

XCL American School of Bangkok ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของ XCL Education ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเอกชนและระดับนานาชาติ อีกทั้งยังรวมถึงโรงเรียนอนุบาลและโปรแกรมเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ ซึ่งมีที่ตั้งที่สิงคโปร์ เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดล้ำสมัยและคาดหวังสู่อนาคต

XCL Education

XCL Education มีความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรงเรียนและโรงเรียนนานาชาติที่มุ่งเน้นการมุ่งหน้าสู่อนาคต ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่เคารพ ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและหล่อหลอมอนาคตของนักเรียน พนักงานและสังคมที่เราอยู่

อนาคตที่สดใส

XCL American School of Bangkok เข้าร่วม XCL Education เมื่อปลายปี 2022 การเปลี่ยนแปลงนี้เปิดทางสู่การพัฒนาเติบโตเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนและเพื่อเป็นการประกันอนาคตที่สดใสสำหรับนักเรียน บุคลากร และสมาชิกในชุมชน ภารกิจ ค่านิยม และแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้บริหารของเรายังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามเรายินดีที่จะแบ่งปันว่าเราได้ ข้อเสนอใหม่ ๆ แนวคิดใหม่ ๆ และการปรับปรุงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางหลักสูตรวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียนเรา

XCL ASB ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากกิจกรรมและการความคิดริเริ่มของกลุ่ม

ในอนาคต นักเรียนของ XCL ASB จะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากโอกาสและประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงงานแสดงความสามารถพิเศษ กีฬา/อีสปอร์ต การเป็นผู้ประกอบการ การฝึกงาน และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการเสวนา XCL ซึ่งจะมอบโอกาสที่ไม่เหมือนใครให้กับนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้ปกครองเพื่อรับฟัง เรียนรู้ และได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ที่มีความคิดและความสำเร็จที่ดีที่สุดในโลก

ร่วมมือกันเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของผู้เรียน

ด้วยความร่วมมือของ XCL Education เราจะร่วมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและส่งเสริมความรวมใจและความสำเร็จให้แก่นักเรียนเพื่อความปลอดภัยและมีความสุข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XCL Education โปรดคลิกเข้าไปที่ https://xcledu.com/

ผลการเรียนรู้ทางวิชาการที่ดีที่สุด

ด้วยครูที่มีคุณภาพสูง และได้รับมาตรฐานระดับ ให้การดูแลและพัฒนา เสริมสร้างพลังและเครื่องมือให้แก่นักเรียนเพื่อให้พวกเขามีความพร้อมในการประสบความสำเร็จ

การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

ด้วยนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีและวิธีการสอน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความมุ่งมั่นและเครื่องมือที่เพียงพอในการประสบความสำเร็จ

การพัฒนาบุคลิกภาพแบบองค์รวม

โดยการปลูกฝังองค์ประกอบหลักของกรอบความคิดในการเติบโต ความอดทน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเป็นผู้นำ แรงจูงใจในตนเอง และการดูแลรักษาและควบคุมอย่างดีเกี่ยวกับทุกกิจกรรมของนักเรียน

ความปลอดภัยและการป้องกัน

ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน นโยบาย กระบวนการ การฝึกอบรม ความปลอดภัยของนักเรียน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ใช้ปรัชญาของไคเซ็นในการวัดผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ รวบรวมคำติชมของผู้ปกครอง/นักเรียน และรับผิดชอบต่อการกระทำและการปรับปรุง

Group-wide Initiatives with XCL Education

ในเดือนพฤศจิกายน 2022 The American School of Bangkok (ASB) เข้าร่วมกับ XCL Education กลุ่มการศึกษานานาชาติชั้นนำ การเปลี่ยนแปลงเปิดทางสู่การพัฒนาเติบโตเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนและเพื่อเป็นการประกันอนาคตที่สดใสสำหรับนักเรียน บุคลากร และสมาชิกในชุมชน
การเป็นส่วนหนึ่งของ XCL Education ASB จะสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติและทรัพยากรที่ดีที่สุดจากโรงเรียน XCL อื่นๆ ทั่วโลก สิ่งนี้จะช่วยให้ ASB ตามเทรนด์ล่าสุดในการศึกษา เข้าถึงผู้มีความสามารถที่มีคุณภาพ และพัฒนาความร่วมมือที่ไม่เหมือนใครเพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน

นักเรียน ASB เฉิดฉายในการแข่งขัน XCL Got Talent

ในเดือนพฤษภาคม 2023 นักเรียนมัธยมต้น XCL ASB สี่คนเข้าร่วมการแข่งขัน XCL Got Talent ที่สิงคโปร์ นักเรียนแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง และพวกเขาทุกคนทำได้ดีมาก พวกเขาได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชม และพวกเขายังได้รับรางวัลอีกด้วย
ประสบการณ์นี้มีประโยชน์มากสำหรับนักเรียน พวกเขาได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับนักเรียนจากโรงเรียน XCL อื่นๆ และพวกเขายังเป็นตัวแทนของ ASB ได้เป็นอย่างดีบนเวทีระดับนานาชาติ

ต่อไป?