สร้างผู้นำในอนาคตตั้งแต่ปี 1983
Outstanding University Acceptances
and Continuous Scholarship Offers:
4.5 Million USD in 2023
Engaging and interactive facilities
that foster a conducive learning environment
Embracing Opportunity
as a Member of
XCL Education Group

ตัวเลือกโรงเรียนสำหรับครอบครัวนานาชาติ

โรงเรียน XCL ASB ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งยังได้รับการยอมรับด้านคุณภาพของการศึกษามาเป็นเวลา 40 ปี พร้อมกับการสนับสนุนและสร้างสรรค์ชุมชนที่ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมชุมชนที่เอื้ออาทรซึ่งเปิดรับความหลากหลายทางเชื้อชาติ โรงเรียนวางรากฐานสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยปลูกฝังทักษะและค่านิยมที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่จะเติบโตในฐานะผู้นำที่มีความรับผิดชอบและประสบความสำเร็จในชุมชนโลก

ทำไมต้องเลือก XCL ASB?

ค้นพบการเรียนการสอนที่น่าทึ่งของ XCL ASB ที่มีประวัติยาวนานมากถึง 40 ปี ในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา พร้อมกับความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของนักเรียนกว่า 40 สัญชาติ
asb students

หลักสูตรอเมริกันนวัตกรรม

หลักสูตรอเมริกันที่มีคุณภาพ ที่รวมถึงประสบการณ์การเรียนรู้นวัตกรรมผ่านโครงงาน

ชุมชนที่หลากหลาย

ชุมชนที่ให้ความอบอุ่นและห่วงใย เป็นบ้านของครอบครัวและนักเรียนมากกว่า 40 สัญชาติ ที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ASB history

40 ปีแห่งความเชื่อมั่น

ตั้งแต่ปี 1983 ที่เปิดสอนนักเรียนมากกว่า 1,000 คน โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้พวกเขามีทักษะในการเป็นผู้นำและได้รับการตอบรับจากวิทยาลัยชั้นนำและทุนการศึกษา

ASB international school sukhumvit

ใจกลางกรุงเทพ

สถานที่ตั้งบนสุขุมวิท 49/3 ใกล้เคียงถนนทองหล่อ (BTS ทองหล่อ / พร้อมพงษ์)

ความโดดเด่นในการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยและข้อเสนอทุนการศึกษา

นักศึกษาจบจาก XCL ASB เข้าร่วมมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและความเป็นเลิศทางธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และการแพทย์ และบ่อยครั้งที่นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษา

College accept American curriculum

สมาชิกของ XCL Education

กลุ่มโรงเรียนนานาชาติที่มีความคิดริเริ่มทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการนักเรียน 21,000 คนใน 17 วิทยาเขตของโรงเรียนใน 4 ประเทศ

บรรยากาศ
ของครอบครัว

โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งส่งเสริมความรู้สึกที่แน่นแฟ้นของครอบครัว

หลักสูตรของเรา

โรงเรียน XCL ASB เป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติสำหรับเด็กปฐมวัยถึงชั้นมัธยมปลายที่นำเสนอหลักสูตรอเมริกันที่ใช้นวัตกรรมด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) และโปรแกรม AP ที่มีจัดให้มีการสอนในระดับมัธยมปลาย

โปรแกรมชั้นปฐมวัย

โปรแกรมชั้นปฐมวัยให้บรรยากาศการดูแลเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยเพื่อให้นักเรียนของเราพัฒนาทักษะพื้นฐานเบื้องต้นของพวกเขา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระดับชั้นประถมและลำดับต่อไป

โปรแกรมชั้นประถม

โปรแกรมระดับประถมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของ Common Core State Standards และสอนโดยครูที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

โปรแกรมชั้นมัธยม

โปรแกรมระดับมัธยมต้นมีเป้าหมายในการมอบประสบการณ์การศึกษาที่ครอบคลุมและส่งเสริมการเติบโตทางวิชาการและการพัฒนาส่วนบุคคล เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความท้าทายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและลำดับต่อไป

โปรแกรมชั้นมัธยมปลาย

นักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ นักเรียนยังมีตัวเลือกในการเข้าร่วมโปรแกรม Advanced Placement (AP) และโปรแกรม AP Capstone

“XCL Education มีเป้าหมายในการเป็นสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือและนับถือ มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงเรียนแห่งอนาคตที่ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น ความเป็นเลิศ และสร้างผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับนักเรียน บุคลากร และสังคมของโรงเรียนที่เราให้บริการ”

Gilles Mahe
ประธานกรรมการผู้บริหารกลุ่ม XCL Education

การรับรองวิทยฐานะและสังกัด

โรงเรียนอเมริกัน XCL American School of Bangkok ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการไทย โรงเรียน ASB ได้รับการรับรองวิทยฐานะอย่างเต็มรูปแบบจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) โรงเรียนยังเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (ISAT) และเป็นสมาชิกEast Asia Regional Council of Overseas Schools (EARCOS)

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

เรื่องราวจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นการค้นพบเรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจจากการพัฒนาตนเอง ความสำเร็จทางการเรียนรู้ และความสำเร็จในการงานและอาชีพ

Sasha Smaili

Class of 2009

Employment: Project Manager, Doha, Qatar, Watad Group Enterprises

‘I graduated from ASB in 2009. I’m the IT Project Manager specializing in Airport Special Systems currently based in Doha, Qatar. Over the years at ASB I learned how to balance my time between homework and extracurricular activities. I also gained skills which have been invaluable, perseverance in all things, organization and responsibility, which have ultimately shaped the person I’ve become today. Congratulations ASB on your 40th anniversary! I hope the school will continue to do its best, grasping the opportunities, and nurturing more outstanding graduates who are innovative, creative, socially responsible, globally minded, and internationally competitive. Wishing you a bright future!’

Viet Anh Nguyen

Class of 2020

Employment: Permanent Overseas Student in Thailand and Actor

‘I graduated from the American School of Bangkok (ASB) in 2020. For the time being, I’m a permanent overseas student at Mahidol University. Besides fulfilling my role as a business administration student, I also broaden my horizons and experience in the filming industry. I came to ASB before I knew my ABC, but I have gained beyond academically. ASB has shaped me morally, taught me the mentality of decisiveness, overcoming boundaries, and commitment, helping me achieve the best version of myself. Lastly, warmest congratulations to ASB on its 40th anniversary of establishment. It’s my absolute honor to be writing down these words. Thank you for giving us a sensational, memorable childhood and preparing us well so that we could pursue our dreams. I wish the ASB family all the best and keep making little dreams come true.’

Jisueng Ryu

Class of 2007

Employment: Manager of Marketing and Strategy, Samsung Electronics

‘I graduated from ASB in 2007. I am currently working in Samsung Electronics as the Manager of Marketing and Strategy, and my job responsibilities include creating and executing global branding and marketing strategy. Growing up at ASB, the teachers and the community were genuinely caring for their students. No one was ever shy from praising and supporting when in need, which gave me the courage to venture out to realize my passion and dreams. ASB has inspired the happiness and the dancing feet I carry, as I’ve proudly become a mom to two wonderful children. Still to this day, ASB’s choir songs are being sung in our home. Congratulations ASB on 40 years of creating a safe home for children. 16 years at ASB were my happiest memories as you gave me the confidence to challenge, to grow, and to dream big.’

Simran Anandsongvit

Class of 2014

Employment: Independent music artist and singer, influencer and YouTuber, Keyz Digital

‘‘I graduated from ASB in 2014. I am based in Bangkok and keep traveling to India back and forth for work. Being an independent music artist and singer, I constantly have to be on the go and keep traveling around the world for music collaborations and shows. I am a singer, influencer, and a YouTuber where I create my own original music singles and also perform live for shows. Currently, I am doing collaborations with brands as an influencer where I have to promote their products or services on my social media platforms. Alongside with music, I have also created my own digital marketing agency, Keyz Digital where I help startups, brands and influencers grow on social media with the right content strategy and positioning. ASB was the place for me where I was able to get out of my comfort zone and be the person I am today.’

Shawn Korah Stephen

Class of 2007

Employment: Customer Service Manager, X2 Group - X2 Logistics Networks

‘I graduated from ASB in 2007. ASB has played a significant role in shaping me into the person I am today. Not only did it provide me with a quality education, but it also instilled important values and life skills. Through various extracurricular activities and community service programs, I learned the importance of teamwork, leadership, and empathy towards others. The supportive and inclusive environment of ASB encouraged me to develop my strengths and pursue my passions, which helped me gain confidence in myself and my abilities. Overall, ASB has provided me with the foundation and skills necessary to navigate the challenges of life and become a well-rounded individual. On this special occasion of ASB 40th anniversary, I would like to extend my heartfelt congratulations to the entire school community, including students, teachers, staff, and alumni. I wish you all continued success in the years to come and look forward to seeing the school flourish for many more decades to come.’

Maluli Prudrirungsri

Class of 2007

Employment: Independent Marketing Consultant

‘I graduated from ASB in 2007. and I am currently working as a marketing consultant specializing in consumer insights and brand strategy (independent). ASB was my home for many years, and it provided a place of comfort yet an intellectually and creatively stimulating environment. It enabled me to explore myself in the realms of academics, sports, and the arts. More importantly, I experienced real magic and met my closest lifelong friends from the years at ASB. Congratulations on the 40th anniversary of The American School of Bangkok. We hope you continue shaping excellence in children and youth for years to come!’

Student Success Stories

Over the years, our graduates have received great success in university acceptances and scholarship offers.

Why XCL ASB?

The motto of the XCL ASB is “The School of Leaders”

For over two decades, XCL American School of Bangkok Sukhumvit has graduated more than 500 high school seniors who have been accepted into many renowned universities overseas and in Thailand, and have received 7.3 Million USD Scholarship offers in the last 3 years

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

XCL American School of Bangkok จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเพื่อความสุข การเติบโต และการเรียนรู้ของนักเรียน

พื้นที่สำหรับการเรียนรู้

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้งและอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้งสำหรับทุกคน

สิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา

Sports Complex ล้ำสมัย

Summer School Ends

JUL 07 2023

Fri, 07/07/2023 - 07:00 to Sat, 07/08/2023 - 07:00

All Teachers' Preparation / Development Days

AUG 02 2023

Wed, 08/02/2023 - 07:00 to Sun, 08/06/2023 - 07:00

All Teachers' Preparation / Development Days

AUG 07 2023

Mon, 08/07/2023 - 07:00 to Wed, 08/09/2023 - 07:00