ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาท (ชำระล่วงหน้าและไม่สามารถคืนได้) และต้องชำระเมื่อส่งใบสมัครของคุณเพื่อดำเนินการ

เพื่อให้ขั้นตอนการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าลงทะเบียน 200,000 บาท เมื่อได้รับจดหมายตอบรับ ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ไม่สามารถขอคืนได้ และโอนให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะต้องชำระในวันที่ได้รับหรือก่อนวันที่ได้รับจดหมายตอบรับข้อเสนอ

เงินมัดจำคืนได้ 30,000 บาทจะถูกส่งคืนเมื่อนักเรียนลาออกจากโรงเรียน

ผู้ปกครองสามารถเลือกชำระเงินกองทุนพัฒนาได้ 2 วิธี

 • 180,000 บาทสำหรับการชำระเงินครั้งเดียว (ขอคืนได้) หรือ
 • 20,000 บาทสำหรับการชำระเงินรายปี (ไม่สามารถคืนเงินได้)

หากบุตรหลานของคุณอยู่ในโปรแกรม ELL จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ELL นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนรายปี

 • 56,500 บาท สำหรับ (G 1-5)
 • 58,000 บาท สำหรับ (G 6-8)
 • 60,500 บาท สำหรับ (G 9-12)
ค่าเล่าเรียนรายปี
ระดับปฐมวัย เนอสเซอรี่ 1 409,340
เนอสเซอรี่ 2 409,340
อนุบาล 1 464,200
อนุบาล 2 464,200
ประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 608,740
มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – 8 698,400
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดมัธยมปลาย 9 – 12 765,920
Semester Tuition Fee
Sem.1 Sem.2
204,670 204,670
204,670 204,670
232,100 232,100
232,100 232,100
304,370 304,370
349,200 349,200
382,960 382,960
นโยบายส่วนลดสำหรับพี่น้อง
ลูกคนที่ 1 ลูกคนที่ 2 ลูกคนที่ 3 เป็นต้นไป
0% 5% 10%
 • ค่าเล่าเรียนรวมค่าประกันอุบัติเหตุในโรงเรียน หนังสือ สมุดบันทึก และทัศนศึกษา
 • ค่าเล่าเรียนรวมอาหารกลางวันสำหรับชั้นเนอสเซอรี่ 1- เกรด 12
 • ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (ยกเว้นเงินมัดจำที่ขอคืนได้) ไม่สามารถขอคืนได้และโอนให้ผู้อื่นไม่ได้
 • ค่าล่วงเวลา 400 บาท/วันจะถูกเรียกเก็บหนึ่งเดือนหลังจากการลงทะเบียน หากการชำระเงินไม่เสร็จสมบูรณ์
 • ค่าเล่าเรียนไม่รวมค่าพาหนะ ค่าเครื่องแบบ ค่าธรรมเนียม ELL, วิชา AP Seminar/Research กิจกรรมทางเลือก และค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
 • ค่าเล่าเรียนจะครบกำหนดเมื่อลงนามในสัญญานักเรียนและจะต้องชำระในหรือก่อนวันที่ครบกำหนดสำหรับการชำระเงินตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้เพื่อประกันสถานที่เรียนของนักเรียน
 • โอนเงินผ่านธนาคาร
 • บัตรเครดิต – ติดต่อแผนกการเงินของเราและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
 • เช็ค – สั่งจ่ายให้กับ The American School of Bangkok สุขุมวิท
 • เราไม่รับเงินสด

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี : The American School of Bangkok, สุขุมวิท
เลขที่บัญชี : 950-1-00380-1
ธนาคาร : ทหารไทย ธนชาต
ธนาคารสาขา : นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Swift Code : TMBKTHBK
รหัสสาขา : 950
รหัสธนาคาร : 011
ที่อยู่ธนาคาร : 639 หมู่ 2 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270

ชื่อบัญชี : The American School of Bangkok, สุขุมวิท
เลขที่บัญชี : 062-3-15120-4
ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย
สาขา : สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 20)
Swift Code: KASITHBK
รหัสสาขา : 0600
รหัสธนาคาร : 004
ที่อยู่ธนาคาร : 400/22 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 0-2620-8600 #141,145,144
อีเมล์ : [email protected]

ต่อไป?