การแสดงและศิลปะ
การแสดงและวิจิตรศิลป์

การแสดงและวิจิตรศิลป์ XCL ASB

XCL ASB สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากวิชาศิลปะและการแสดงวิจิตรศิลป์ และร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนมีโอกาสแสดงในกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี และยังมีส่วนร่วมในการแสดงละครเพลงที่จัดขึ้นประจำปี และงานแสดงศิลปะ

ศิลปกรรม

โปรแกรมวิจิตรศิลป์ที่ XCL ASB ช่วยให้นักศึกษาได้รับการศึกษาด้านศิลปะอย่างรอบด้าน นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โปรแกรมยังเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่การเรียนระดับมหาวิทยาลัยและอาชีพทางศิลปะด้วย

ระดับประถมศึกษา:

นักเรียนจะได้รู้จักกับสื่อศิลปะที่หลากหลาย เช่น ภาพพิมพ์ ภาพต่อกัน ประติมากรรม และดินเหนียว นอกจากนี้พวกเขายังเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปินต่างๆ และพัฒนาคำศัพท์ด้านทัศนศิลป์ นักเรียนร่วมมือกันสร้างโครงงานรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และการทบทวนผลงานแบบฝึกหัด

ระดับมัธยมต้น:

นักเรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานและหลักการออกแบบ ตลอดจนประวัติศาสตร์ศิลปะและสุนทรียภาพแห่งศิลปะ พวกเขาได้รับการสอนสุนทรียศาสตร์ศิลปะและสำรวจความคิดสร้างสรรค์ของตนผ่านการวาดภาพ ภาพปะติด การพิมพ์ งานจิตรกรรมบนกระดาษและสื่อสไตล์อื่นๆ อีกมากมาย

ระดับมัธยมตอนปลาย:

นักเรียนมีโอกาสสำรวจสื่อศิลปะที่หลากหลาย เช่น สีน้ำ สีอะครีลิก ถ่าน หมึก สีพาสเทล และสื่อประติมากรรม พวกเขาเรียนรู้วิธีใช้องค์ประกอบของศิลปะและการออกแบบเพื่อพัฒนาภาพและแนวคิดสำหรับการแสดงออกส่วนบุคคล นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาการออกแบบภาพ การออกแบบ 3 มิติ หรือชั้นเรียนศิลปะเฉพาะทางอื่นๆ ได้อีกด้วย

ดนตรีและวงออเคสตรา

โปรแกรมดนตรีและวงออร์เคสตราที่ XCL ASB ช่วยให้นักศึกษาได้รับการศึกษาด้านดนตรีอย่างรอบด้าน นักเรียนมีโอกาสสำรวจความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพัฒนาทักษะการคิดคิดวิเคราะห์ โปรแกรมยังเตรียมนักเรียนสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีด้วย

ระดับชั้นปฐมวัย: นักเรียนได้รับการแนะนำให้รู้จักดนตรีผ่านการร้องเพลง การเคลื่อนไหว และประสบการณ์ในการเล่นดนตรี พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของดนตรีต่าง ๆ และคอนเซปต์เกี่ยวกับจังหวะ ทำนอง ความสอดคล้อง และลักษณะเสียง นักเรียนยังมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงของตนเอง

ระดับประถมศึกษา: นักเรียนเรียนรู้การเล่นเครื่องดนตรี การอ่านดนตรี และการร้องเพลง พวกเขายังเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติดนตรีและชีวิตของประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียง นักเรียนมีโอกาสที่จะแสดงในคอนเสิร์ตและการแสดงในโรงเรียน

ระดับมัธยมตอนต้น: นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมวงออเคสตราของโรงเรียนหรือคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนได้ วงออเคสตราประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง คณะนักร้องประสานเสียงเป็นชั้นเรียนที่เน้นการแสดงและต้องมีการเข้าร่วมในการแสดงในโรงเรียน

ระดับมัธยมตอนปลาย: นักเรียนในวงออเคสตร้าระดับมัธยมปลาย ยังคงพัฒนาทักษะด้านเครื่องดนตรีของตน พวกเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและเขียนเพลงอีกด้วย นักเรียนมีโอกาสที่จะแสดงในสถานที่ต่างๆ เช่น คอนเสิร์ตในโรงเรียน กิจกรรมในชุมชน และการแข่งขัน

ประโยชน์

สิทธิประโยชน์ของการเข้าร่วมโปรแกรมดนตรีและวงออเคสตร้า ที่ XCL ASB มีดังนี้:

ละคร การเต้นรำ และการเคลื่อนไหว

ด้วยเทคนิคการแสดงที่หลากหลายและสนุกสนาน ชั้นเรียนการแสดงละครจะเพิ่มระดับความมั่นใจ จินตนาการ และความสามารถในการแสดงในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาเต้นและการเคลื่อนไหวยังเปิดให้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมต้น และเป็นวิชาเลือกในระดับมัธยมปลายด้วย นักเรียนเรียนรู้การเต้นรำผ่านการเล่นและการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ นักเรียนยังได้สัมผัสการเต้นรำที่แตกต่างกันซึ่งครอบคลุมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ เวลา ร่างกาย ความพยายาม การเคลื่อนไหว และรูปแบบ

ในชั้นเรียนเต้นรำระดับมัธยมปลาย นักเรียนจะได้สัมผัสกับเทคนิคการเต้น ballet modern and jazz รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกาย ชั้นเรียนสอนโดยคณะนาฏศิลป์ ตลอดจนแขกรับเชิญจากแผนกสอนเต้นรำ นักเรียนยังได้รับโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของผลงานสำคัญๆ ของโรงเรียน โดยทำงานร่วมกับทีมงานด้านเทคนิคและการผลิต นักดนตรี และลูกค้า

May 12, 2023

School Musical Concert - Encanto

XCL ASB elementary students and selected middle and high schoolers performed in a special musical – ‘Encanto’ on Friday, May 12th, 2023. All of the students looked wonderful in their lovely costumes and performed brilliantly in this musical, amid professional stage setup, enchanting lights and amazing backdrops.

May 3, 2023

Early Years Musical - The Little Mermaid

XCL American School of Bangkok Sukhumvit Nursery and Kindergarten participated in a special musical – ‘The Little Mermaid’ on Wednesday, May 3rd, 2023. All of Nursery and Kindergarten performed in this musical amid professional stage setup, enchanting lights and amazing backdrops.

May 12, 2023

A Peek into the XCL ASB Orchestra and Band Classes

‘Learning an instrument takes a lot of work, but your reward is music. ’ Come take a quick peek into our Orchestra and Band classes, and see all of our students’ effort that goes into the preparation for the upcoming school events.

May 12, 2023

Art Display

Here are some lovely photos of the XCL ASB students artwork on display at the 'Hall of Fame' Exhibition Room. Amazing creations indeed!

May 12, 2023

Inside High School Art Classes

Check out the amazing art pieces and projects created XCL ASB Sukhumvit Campus high school art class students!

May 12, 2023

Drawing Projects in the High School Art Classes

The ASB Sukhumvit Campus high school and middle school art students have been busy working on various drawing projects.

May 12, 2023

Musical - The Lion King

The American School of Bangkok Sukhumvit Nursery and Kindergarten organized a special musical – ‘The Lion King’ on Friday, May 3rd, 2019. All of Nursery and Kindergarten performed in this musical amid professional stage setup, enchanting lights and amazing backdrops. The performance was truly awesome!

May 12, 2023

Special Update ASB news and update 2 line

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever