โปรแกรมมัธยมศึกษาตอนต้น
โปรแกรมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

โปรแกรมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

โปรแกรมโรงเรียนมัธยมต้นที่ XCL ASB มุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์การศึกษาที่ครอบคลุมและส่งเสริมการเติบโตทางวิชาการ พัฒนาบุคลิกภาพ และเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับความท้าทายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับต่อไปในอนาคต

.

โปรแกรมระดับมัธยมศึกษาที่ XCL ASB

โปรแกรมระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอเมริกันแห่งกรุงเทพฯ XCL ASB เป็นโปรแกรมทางวิชาการที่เข้มแข็งและท้าทายซึ่งเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่ความสำเร็จในระดับมัธยมศึกษาและอนาคตอื่นๆ โปรแกรมนี้อิงตามมาตรฐาน Common Core State Standards และมีการสอนโดยครูที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ XCL ASB สามารถเข้าถึงทรัพยากรหลากหลาย เช่น ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องดนตรี

โปรแกรมระดับมัธยมศึกษาที่ XCL ASB

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะรู้จักกับระบบการเรียนรู้แบบเน้นรายวิชา

เรียนรู้โดยตรงจากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในรายวิชาที่พวกเขาสอน

ครูประจำชั้นให้คำแนะนำและแนวทางในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนเองเพิ่มเติมได้

การพัฒนาทางร่างกายและทางอารมณ์มีบทบาทที่สำคัญมากในการศึกษาของเด็ก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ XCL ASB เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง ดนตรี การกีฬา ศิลปะ และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนอีกด้วย

ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรมระดับมัธยมศึกษาถูกออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในระดับมัธยมศึกษาและอื่นๆ โปรแกรมนี้เน้นให้สภาพแวดล้อมทางวิชาการที่เข้มงวด สนับสนุนด้านสังคมและอารมณ์ และมีโอกาสหลากหลายให้นักเรียนสำรวจความสนใจและความสามารถของตนเอง

Why Choose XCL ASB for your child?

We believe that XCL American School of Bangkok can provide a strong foundation, which can lead to more success for learners throughout their school experience.

การเรียนรู้แบบโครงงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

การเรียนรู้แบบโครงงานในระดับชั้นเกรด 6

นักเรียนสำรวจหัวข้อการตัดไม้ทำลายป่า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางบก

การเรียนรู้แบบโครงงานในระดับชั้นเกรด 7

นักเรียนชั้นเกรด 7 เยี่ยมชมฟาร์มที่มีระบบการเกษตรที่ยั่งยืนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากร

การเรียนรู้แบบโครงงานในระดับชั้นเกรด 8

นักเรียนชั้นเกรด 8 ของ XCL ASB ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขยะอาหารและมีผลกระทบต่อโลกอย่างไร และวิธีการแก้ไขปัญหานี้

โปรแกรมอื่นๆ

ลงทะเบียนเลย

สมัครเรียน XCL ASB วันนี้!

นักเรียนที่ XCL ASB เพลิดเพลินกับบรรยากาศห้องเรียนที่กว้างขวางและมีอุปกรณ์ครบครัน ที่สนับสนุนในการเจริญเติบโตทั้งในด้านร่างกาย วิชาการ สังคม และอารมณ์