หลักสูตรปฐมวัย
หลักสูตรระดับปฐมวัย

XCL ASB หลักสูตรระดับปฐมวัย

หลักสูตรระดับปฐมวัยที่ XCL ASB มอบสภาพแวดล้อมในการการดูแลและเอาใจใส่ ช่วยให้ผู้เรียนรุ่นเยาว์ของเราพัฒนาทักษะพื้นฐานขั้นพื้นฐาน เตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในโรงเรียนประถมศึกษาและระดับต่อๆ ไป

.

สภาพแวดล้อมในระดับปฐมวัยและอนุบาลและคุณครู

ห้องเรียนเด็กปฐมวัยและอนุบาลที่ XCL ASB มอบสภาพแวดล้อมที่เป็นการเลี้ยงดูแลและเอาใจใส่ให้กับนักเรียนเยาว์เพื่อให้พวกเขาพัฒนาทักษะพื้นฐานและเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จในระดับประถมศึกษาและระดับอื่นๆ ในอนาคต ครูในห้องเรียนเด็กปฐมวัยและอนุบาลของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาระดับเด็กเล็กและได้รับการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพัฒนาการของเด็กแต่ละคน พวกเขาให้ประสบการณ์พวกเขามอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสนับสนุนให้พวกเขาสำรวจ ค้นพบ และเจริญเติบโต

โปรแกรมปฐมวัย XCL ASB

ให้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความห่วงใยและการดูแลเอาใจใส่

ความสำเร็จในระดับประถมและระดับชั้นต่อไป

ครูผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย

ตั้งอยู่ที่ใจกลางสุขุมวิท

นักเรียนปฐมวัยที่ XCL ASB ได้รับประสบการณ์ที่ดีในสถานที่เรียนที่กว้างขวางและมีอุปกรณ์ที่เพียบพร้อม พร้อมสำหรับพัฒนาการทางร่างกาย การเรียนรู้ สังคม และอารมณ์

ภาพรวมของโปรแกรม

นักเรียนปฐมวัยที่ XCL ASB ได้สนุกสนานในบรรยากาศห้องเรียนที่กว้างขวางและครบครันด้วยอุปกรณ์ เขาจะมีพัฒนาการทางร่างกาย การเรียนรู้ สังคม และอารมณ์
แผนกอนุบาลของโรงเรียนรองรับเด็กอายุระหว่าง 2-4 ปี โปรแกรมให้ความสำคัญกับพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ สังคม อารมณ์ และร่างกาย เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ ในวัยอนุบาลของเราเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเรียนรู้ เราให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจและเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีแนวคิดและจุดมุ่งหมาย กิจกรรมต่างๆ จะถูกจัดขึ้นอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ในอนาคตของเรา
ส่วนระดับชั้นอนุบาล 1 (K1) และระดับชั้นอนุบาล 2 (K2) รองรับเด็กอายุ 5-6 ปี ในช่วงชั้นอนุบาล บุตรหลานของเราจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาและเพิ่มความสามารถในการสื่อสารและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจมากขึ้น ในช่วงเวลานี้เองที่นักเรียนยังได้พัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับเสียงและทักษะพื้นฐานก่อนการอ่าน เด็กๆ ยังได้รับการสอนพื้นฐานของคณิตศาสตร์และได้รับโอกาสในการฝึกฝนความอยากรู้อยากเห็นผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงโต้ตอบ นักเรียนได้รับความท้าทายทางการเรียนรู้และเรียนรู้ผ่านเกมสนุก เพลง และประสบการณ์ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมแบบในสายการเรียน

Why Choose XCL ASB for your child?

We believe that XCL American School of Bangkok can provide a strong foundation, which can lead to more success for learners throughout their school experience.

การเรียนรู้ตามโครงการในช่วงปฐมวัย

The Fall PBL Units

โครงการที่ขับเคลื่อนโดยนักเรียนเกี่ยวกับประสาทสัมผัส สัตว์ และมลพิษในมหาสมุทร

The Spring PBL Units

หน่วยการเรียนรู้นี้มีเนื้อหาที่เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับ Kindergarten Musical และยังคงใช้ทักษะและมาตรฐานต่อไป

โปรแกรมอื่นๆ

ลงทะเบียนเลย

สมัครเรียน XCL ASB วันนี้!

นักเรียนที่ XCL ASB เพลิดเพลินกับบรรยากาศห้องเรียนที่กว้างขวางและมีอุปกรณ์ครบครัน ที่สนับสนุนในการเจริญเติบโตทั้งในด้านร่างกาย วิชาการ สังคม และอารมณ์