การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน XCL ASB

XCL ASB ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ช่วยเป็นแรงสนับสนุนในการเรียนรู้ของเด็กทุกคน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โรงเรียนมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะช่วยกันสร้างระบบที่ช่วยสนับสนุนทางด้านวิชาการและการเติบโตได้แข็งแกร่งและยอดเยี่ยม

Committee Meeting

2023/05/16

XCL ASB-SK Parent Advisory Committee Meeting

The 4th XCL ASB Parent Advisory Committee (XCL ASB-SK PAC) meeting for this academic year was held on Tuesday, May 16th, 2023. PAC members had the opportunity to meet with the new Head of School, Mr. Sean P. O’Maonaigh, and share their reflection and celebrations for the school year. They also learn about school developmental programs and initiatives for the upcoming school year.

XCL American School of Bangkok Leadership Team expressed heartfelt thanks to PAC members for their attendance to all of the meetings in this school year, and for the members’ support in the continuity of student learning, academic and extra-curricular programs, and building community spirit within the school.

Parent Day

2022/11/22

Parent Golf Day

Here are some lovely photos from the fun-filled Parent Golf Day, which included families from both XCL ASB and DPREP schools. The session was held at Green Valley Golf and Country Club. It was such an enjoyable time for everyone who participated!

Coffee Chat

2020/02/18

Principal's Coffee Chat

The Principal’s Coffee Chat was held on Tuesday, February 18th, 2020 from 7:45 – 8:45 a.m. in the school auditorium. The objective of the meeting was to update families about some of the school policies, and review the updated work on the refinement of school purpose statements (vision and mission statements, and student learner attributes). XCL ASB unveiled its updated statements and XCL ASB learners attributes as follows: