เกี่ยวกับเรา
XCL ASB AT A GLANCE

เกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ XCL ASB

โรงเรียน XCL ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติเอกชนที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง เปิดสอนในหลักสูตรอเมริกันเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกแก่นักเรียนระดับก่อนปฐมวัยถึงชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนมีชื่อเสียงในการผสานการเรียนรู้ที่เน้นใช้แนวคิดแบบเชิงโครงการลงในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่แท้จริงและโลกแห่งความเป็นจริงให้กับนักเรียน
asb sukhumvit international school
XCL ASB ได้รับการรับรองให้สอนหลักสูตร Advanced Placement (AP)และโปรแกรม AP Capstone จาก (College Board) โดยนำเสนอนำเสนอหลักสูตร AP ที่หลากหลายที่สุดในปัจจุบันที่โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ
โรงเรียนนานาชาติ XCL ASB ตั้งอยู่ใจกลางเขตที่พักอาศัยสุขุมวิท กรุงเทพฯ มีห้องเรียนที่กว้างขวางและอุปกรณ์ที่ครบครัน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสื่อมัลติมีเดีย ห้องสมุด ห้องซ้อมดนตรี สนามฟุตบอล ห้องยิมนาสเซียม สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น และอาคารกีฬาที่ทันสมัย
โรงเรียนนานาชาติ XCL ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีนักเรียนมาจากกว่า 40 ประเทศ มีสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของความแตกต่างในวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเชื่อ และเก็บประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของพวกเขาในอนาคต

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียนXCL American School of Bangkok คือการสนับสนุนและสร้างสรรค์ชุมชนที่ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมชุมชนที่เอื้ออาทรซึ่งเปิดรับความหลากหลายทางเชื้อชาติ และเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้ใหญ่และนักเรียน

ประวัติความเป็นมา

XCL American School of Bangkok ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยเป็นโรงเรียนอนุบาล เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิษยะศริน

การรับรองวิทยาฐานะและความสำเร็จ

XCL ASB เป็นโรงเรียนหลักสูตรอเมริกันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและมีชื่อเสียงระดับโลกทั้งยังส่งเสริมความหลากหลายทางเชื้อชาติ โรงเรียนได้รับการรับรองจากWestern Association of Schools and Colleges (WASC)

ทำไมคุณควรเลือกโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ XCL ASB

XCL ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติเอกชนที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง เปิดสอนในหลักสูตรอเมริกันเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกแก่นักเรียนระดับก่อนปฐมวัยถึงชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนมีชื่อเสียงในการนำเสนอหลักสูตรที่สร้างสรรค์เพื่อความหลากหลาย อัตราการรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น พร้อมบรรยากาศที่เป็นกันเองที่เหมาะสำหรับครอบครัว
7 เหตุผลที่คุณควรเลือกโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ XCL ASB

1. หลักสูตรอเมริกันนวัตกรรมและการเรียนแบบ PBL

โรงเรียนนานาชาติ XCL ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติเอกชนที่ให้การศึกษาที่ยอดเยี่ยมในรูปแบบหลักสูตรอเมริกันที่มีมุมมองทางโลกสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยถึงชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนมีชื่อเสียงในการรวมกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงโครงการลงในหลักสูตร ที่นำนักเรียนสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อถือได้และสอดคล้องกับโลกปัจจุบัน ตลอดเวลากว่า 40 ปี โปรแกรมการศึกษาที่เข้มข้นของ ASB ได้ช่วยปูทางให้นักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยมีนักศึกษาจบใหม่ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำพร้อมกับข้อเสนอทุนการศึกษา

asb students

2. ความหลากหลายทางเชื้อชาติ

โรงเรียนนานาชาติ XCL ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีนักเรียนมาจากกว่า 40 ประเทศ และมีความภาคภูมิใจและในการเปิดรับความแตกต่างของภูมิหลัง วัฒนธรรมและมุมมองสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างเพื่อให้ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน  นักเรียนได้โอกาสเรียนรู้และมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ส่งเสริมการเข้าใจและนับถือความแตกต่างทางวัฒนธรรม นาชาติ และศาสนา สร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและความเห็นที่แตกต่าง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้นำประสบการณ์และความรู้มากมายมาเสริมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมหลากหลายวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม และหลักสูตร โรงเรียนส่งเสริมความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นพลเมืองโลกในหมู่นักเรียนอย่างแข็งขัน เพื่อเตรียมพวกเขาให้เติบโตในโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน

3. อัตราการรับเข้ามหาวิทยาลัยและข้อเสนอทุนการศึกษาที่โดดเด่น

โรงเรียนภาคภูมิใจในโปรแกรมการให้คำปรึกษาด้านการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งนำไปสู่การตอบรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องสำหรับนักศึกษา คณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์และทุ่มเทในการให้คำปรึกษากับนักเรียนรายบุคคลและตลอดกระบวนการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การเลือกอาชีพที่จะเป็นไปได้ จนถึงการเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม โปรแกรมนำเสนอแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนเรียงความของวิทยาลัย การเตรียมตัวสอบที่ได้มาตรฐาน และทักษะการสัมภาษณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะแสดงตัวตนที่ดีที่สุดต่อคณะกรรมการรับสมัคร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา และการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล โรงเรียนให้อำนาจนักเรียนในการให้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตด้านการศึกษาของพวกเขา และเพิ่มโอกาสสูงสุดในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับชั้นนำ ด้วยผลสำเร็จอันน่าทึ่งของการตอบรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนที่มีต่อความสำเร็จของนักเรียนและความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของปี 2023 ได้รับข้อเสนอทุนการศึกษามูลค่า 4,500,000 เหรียญสหรัฐ และยังมีข้อเสนออื่น ๆ อีกมากมาย

ASB international school sukhumvit

4. สถานศึกษาใจกลางสุขุมวิท

โรงเรียนนานาชาติ XCL ASB ตั้งอยู่ใจกลางของสุขุมวิท ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านที่อยู่อาศัยที่มีชีวิตชีวาและคึกคักที่สุดในกรุงเทพฯ โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย  โรงเรียนเป็นที่ตั้งในระยะเดินทางจากหลากหลายร้านอาหารและคาเฟ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านขายของฝากเล็กๆ และโรงพยาบาล นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งที่ตั้งอยู่ใจกลางเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคม เช่น สถานีรถไฟฟ้า BTS และสถานีรถไฟฟ้า MRT นอกจากนี้ ทำเลของโรงเรียนในพื้นที่สุขุมวิทที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาไม่เพียงเสริมสร้างการเรียนการสอนของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ท่องเที่ยววัฒนธรรม และการเติบโตอย่างมากมาย

5. สมาชิกของ XCL Education

โรงเรียนพัฒนาไปข้างหน้าเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เต็มเติมและน่าตื่นเต้นให้กับนักเรียน โดยให้โอกาสที่น่าตื่นตาตื่นใจในการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียน XCL Schools นักเรียนจะได้มีโอกาสพบกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่แตกต่างและต่อยอดความคิดของพวกเขา ความร่วมมือของโรงเรียนกับโรงเรียน XCL ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเชื่อมต่อกับเครือข่ายของสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ และสร้างแพลตฟอร์มสากลให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในการพัฒนาและประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่

College accept American curriculum

6. บรรยากาศที่เป็นมิตรกับครอบครัว

โรงเรียนภูมิใจในการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและต้อนรับสร้างเสริมความรู้สึกแบบครอบครัว ตั้งแต่วินาทีที่นักเรียนและครอบครัวก้าวผ่านประตูเข้ามา พวกเขาได้รับการยอมรับและการสนับสนุนซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกัน ครูและเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยการดูแล เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนรู้สึกว่ามีคนเห็น ได้ยิน และเห็นคุณค่า โรงเรียนส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่สำคัญของครอบครัวในการศึกษาของเด็ก งานกิจกรรมครอบครัว ช่องทางการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูเป็นสิ่งสร้างความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและสร้างเส้นทางการศึกษาที่เชิงบวกสำหรับทุกคน

7. 40 ปีของความเชื่อมั่น

โรงเรียนนานาชาติ XCL ASB ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว และยืนหยัดยืนยันถึงมาตรฐานของการศึกษาอย่างภาคภูมิใจ นักเรียนหลายรุ่นที่ผ่านการศึกษาของโรงเรียนเรา แต่ละคนได้เป็นส่วนหนึ่งของประวิติศาสตร์ของโรงเรียน ตั้งแต่วันแรกที่มีเริ่มต้นจนถึงเราปัจจุบันที่เติบโตและเป็นที่ยอมรับในเรื่องการพัฒนาและความเป็นเลิศ โรงเรียนได้ปรับปรุงและปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ได้เห็นสถิติความสำเร็จมากมายที่จารึกไว้ และการสร้างสรรค์มิตรภาพระหว่างเพื่อนที่เกิดขึ้นในโรงเรียน   ศิษย์เก่าที่เต็มไปด้วยความคิดถึงจะกลับมาแบ่งปันเรื่องราวในช่วงเวลาที่พวกเขาเคยอยู่ที่นี่ ระลึกถึงความทรงจำและผู้ที่หล่อหลอมชีวิตของพวกเขา  ตำนานที่ยืนยาวของโรงเรียนเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบุคคลากร นักเรียนและสังคมของโรงเรียน

ASB history

ต่อไป?